Jakich technologi użyliśmy do stworzenia systemu CMS Comes?

Jednym z powodów uzyskiwania tak wysokiej jakości naszych produktów jest wykorzystywanie zaawansowanych technologii. Posługując się najlepszymi na rynku narzędziami do administracji i programowania możemy jeszcze lepiej realizować Twoje oczekiwania. Wybór konkretnej technologii możesz zostawić nam, a jeśli chcesz wybrać ją sam to doradzimy Ci taką, która najlepiej będzie odpowiadała Twoim oczekiwaniom. Wszystkie projekty tworzymy w obiektowo orientowanych językach programowania. Posługujemy się narzędziami, które umożliwiają nam pisanie wielowarstwowych aplikacji o bogatej funkcjonalności.

Niektóre z technologii internetowych z których często korzystamy to m.in. PHP, .NET, Delphi. W naszych aplikacjach stosujemy również wiele nowoczesnych systemów bazodanowych: MySQL, MS SQL, Sybase, PostgreSQL, InterBase SQL, Oracle.

Jak tworzymy oprogramowanie?

W codziennej pracy korzystamy również w wielu nowoczesnych narzędzi umożliwiających nam na skuteczną koordynację między pracownikami zdalnymi i tymi w firmie. Rozwiązania te pozwalają nam również na zachowanie bardzo dobrej komunikcji pomiędzy Klientem i osobami realizującymi zlecony projekt. Niektóre z narzędzi którymi się posługujemy to:

SVN (Subversion) - system kontroli wersji, pozwaląjący na pracę grupową nad każdym z projektów. Dzięki niemu w każdej chwili można dowiedzieć się kto i kiedy dokonywał zmian w projekcie i na czym te zmiany polegały, a w razie konieczności powrócić do wersji poprzedniej

  • Mantis - system raportowania błędów. W przypadku stwierdzenia przez klienta bądź testera (jeśli projekt jest w okresie testowania) błędu w oprogramowaniu, system informuje o tym wszystkie osoby zainteresowane danym projektem. Umożliwia również śledzenie stanu jego korekty
  • NetOffice - system wspomagający zarządzanie projektami, pozwala rozdzielić pracę nad projektem między pracowników, sporządzić plan tworzenia projektu oraz kontrolować postępy prac
  • system raportowania czasu pracy przez pracowników umożliwiający sporządzanie raportów z przepracowanych godzin oraz wykonywanie statystyk określonych wskaźników normowalnych