Współpraca EnterIT i RAKS Sp. z o.o.

 

RAKS Sp. z o.o. od początku istnienia, czyli od 1990 roku tworzy oprogramowanie wspierające zarządzanie w małych, średnich i dużych przedsiębiorstwach. Systemy RAKS usprawniają procesy wewnętrzne, optymalizują wykorzystanie zasobów ludzkich, finansowych i materiałowych, przyczyniając się do rozwoju rynkowego firm. Zespół RAKS stanowi blisko 80-osobowa grupa wysoko wykwalifikowanych specjalistów: programistów, analityków, serwisantów, handlowców i szkoleniowców. To także sieć Autoryzowanych Partnerów Handlowych i Serwisowych, którzy zapewniają profesjonalne doradztwo i obsługę przedsiębiorcom na terenie całego kraju - w tej grupie współpracowników znajduje się właśnie EnterIT. Dynamiczny postęp technologiczny i rosnące wymagania Klientów przyczyniły się do powstania najnowszej generacji oprogramowania – RAKSSQL, który to system proponujemy Państwu jako partner biznesowy RAKS.

 
Potwierdzeniem wiarygodności firmy i wysokiej jakości oferowanych produktów i usług jest grupa ponad 18 tysięcy firm korzystających na co dzień z programów RAKS. To Klienci są najlepszym potwierdzeniem faktu, iż programy RAKS skutecznie i efektywnie zaspokajają potrzeby przedsiębiorstw o różnym profilu i skali działalności.

Wraz z RAKSSQL wpólnie dostarczamy nowoczesne i kompleksowe rozwiązania informatyczne, obejmujące swoim zakresem cały pakiet produktów i usług niezbędnych do efektywnego wykorzystania tych systemów w prowadzeniu przedsiębiorstwa. Pakiet ten obejmuje system do zarządzania firmą dostosowany w sposób indywidualny do potrzeb firmy, usługi wdrożeniowe, szkoleniowe i doradcze, niezbędny sprzęt komputerowy i peryferyjny, opiekę serwisową i aktualizacje programów do zmieniających się przepisów prawa, wsparcie i doradztwo w czasie eksploatacji systemu. Dzięki temu Klienci mogą w pełni korzystać z możliwości oferowanych przez nowoczesne systemy informatyczne RAKS, w tym z możliwości ich nieograniczonej rozbudowy.

RAKSSQL

RAKSSQL to w pełni zintegrowany system informatyczny wspomagający zarządzanie przedsiębiorstwem, dedykowany dla małych, średnich i dużych przedsiębiorstw handlowych, usługowych i produkcyjnych. Zawarte w nim moduły wspomagają bieżące zarządzanie zasobami i procesami firmy m.in. w obszarze księgowości, finansów i kontrolingu, sprzedaży i gospodarki magazynowej, kadr i płac oraz produkcji.

RAKSSQL jest narzędziem, które rejestruje wszystkie zdarzenia gospodarcze zachodzące w przedsiębiorstwie, pokazując pełny obraz działalności operacyjnej i finansowej. Oparty na jednej wspólnej bazie, pozwala zintegrować informacje i ich przepływ w obrębie całej firmy. Dane wprowadzane do systemu są natychmiast dostępne dla wszystkich uprawnionych użytkowników.

System RAKSSQL oparty został na nowoczesnej bazie danych SQL, która zapewnia pracę w architekturze klient serwer. Dzięki temu RAKSSQL oferuje wysoką wydajność i stabilność oraz bezpieczeństwo danych. Aplikacja daje możliwość wyboru systemu operacyjnego serwera. Oferowana baza danych SQL znakomicie pracuje zarówno w środowisku Windows, jak i Linux. We wszystkich modułach obowiązują te same - spójne i logiczne zasady obsługi. System zapewnia wysoką ergonomię pracy użytkownika i przejrzystość obsługi całego programu. Istotną cechą pakietu jest skalowalność, zapewniająca łatwą rozbudowę w przypadku rozwoju działalności lub wzrostu wymagań użytkownika.

RAKS

Kompleksowa obsługa Klienta

Wieloletnie doświadczenia w produkcji i implementacji systemów do zarządzania przedsiębiorstwem pozwoliły nam doskonale poznać i zrozumieć wymagania Klientów.  Kluczową rolę w tych procesach odgrywa profesjonalne wdrożenie oraz szkolenie. Znając realia działania przedsiębiorstw, opracowaliśmy optymalną metodykę wdrożenia, która zapewnia pełne wykorzystanie wszystkich możliwości dostarczonego przez nas systemu. Dodatkowo, wszyscy Klienci korzystają z bogatego wachlarza usług, które zapewniają im wsparcie w bieżącej eksploatacji naszego oprogramowania.

Analiza przedwdrożeniowa

Celem wdrożenia systemu RAKSSQL jest zwiększenie efektywności działania firmy. Aby tak się stało, konieczne jest przeprowadzenie rzetelnej analizy procesów biznesowych przedsiębiorstwa. Zawsze staramy się dokładnie poznać strukturę organizacyjną firmy, obieg dokumentów i informacji, główne i pośrednie potrzeby biznesowe oraz funkcjonalne i informacyjne uwarunkowania realizacji procesów biznesowych. Przeprowadzenie tak zdefiniowanej analizy przedwdrożeniowej, pozwala na prawidłowe przygotowanie przedsiębiorstwa do uruchomienia i sprawnego użytkowania systemu RAKSSQL.

Wdrożenie

W zakresie dostarczanych rozwiązań oferujemy kompleksowe usługi wdrożeniowe: począwszy od przygotowania wdrożenia i dostarczenia wymaganego oprogramowania, poprzez usługi implementacyjne i edukacyjne, aż po serwisowe, wsparcia i rozwoju oprogramowania. Dla Klientów oznacza to możliwość współpracy z jednym, kompleksowym dostawcą, któremu można powierzyć odpowiedzialność za całość przedsięwzięcia. Doświadczenie nabyte przez zespół RAKS, przy pracach dla wielu zróżnicowanych przedsiębiorstw z różnych branż, pozwoliło zbudować idealnie zgrany i skuteczny zespół wdrożeniowy. Nasi konsultanci i programiści posiadają bardzo szeroką, praktyczną wiedzę biznesową oraz wiedzę związaną z dostarczaną technologią.

Szkolenia

Na efekty przedsięwzięcia mają istotny wpływ pracownicy firmy, którzy na co dzień korzystają z programu. W tym celu zapewniamy im dedykowane wsparcie oraz profesjonalne szkolenia, przy wykorzystaniu najnowocześniejszych narzędzi informatycznych. Usługi szkoleniowe dotyczą funkcjonalności poszczególnych modułów dostarczanych systemów RAKSSQL. Dla firm użytkujących oferowane rozwiązania, szkolenia mają charakter indywidualny. Każda część szkolenia poparta jest ćwiczeniami praktycznymi z użytkowania systemów, co znacząco zwiększa skuteczność prowadzonych szkoleń.

Wsparcie serwisowe i aktualizacje oprogramowania

Nasza współpraca z Klientem trwa przez cały okres funkcjonowania systemu RAKSSQL w przedsiębiorstwie. Posiadamy specjalny zespół, który jest do dyspozycji naszych Klientów po wdrożeniu systemu. Gwarantujemy wsparcie, które zapewnia wysoki komfort pracy z naszymi aplikacjami. Zapewniamy też stałą aktualizację oprogramowania, dostosowując je do zmieniających się warunków prawnych.

Rozbudowa systemu

Dzięki pełnej integracji, rozbudowa programu może być wykonana w dowolnym momencie, wraz z rozwojem firmy lub zwiększeniem zatrudnienia. Rozszerzenie pakietu jest szybkie i bezproblemowe. Nie wymaga po stronie użytkownika dodatkowych nakładów pracy.

Dedykowany Opiekun Handlowy

Każdy Klient posiada dedykowanego opiekuna handlowego RAKS, który jest do jego dyspozycji. Służy fachową pomocą w zakresie optymalnego dopasowania systemu informatycznego do konkretnych potrzeb biznesowych Klienta.

Usługi serwisowe

Dla firm, które oczekują bardzo wysokich standardów obsługi użytkowanej aplikacji oferujemy umowę serwisową gwarantującą najwyższą jakość realizowanych usług.

 

Skontaktuj się z nami i dowiedz, w jaki sposób rozwiązania RAKS usprawnią pracę w Twojej firmie.